RESCUE SYSTÉM s.r.o.
Hlboká cesta 42
010 01, Žilina    

 • Dispečing, objednávanie dopravy
 • tel: 041/ 500 66 66, 041/16 155, mail: dispecing@rescuesystem.sk
 • fax: 041/ 500 67 79
 • Lucia Smolková – administratívny pracovník
 • tel: 041/ 500 67 77,  mail: smolkova@rescuesystem.sk
 • Ing. Monika Janošková – personálne a mzdové oddelenie, kurzy
 • tel: 041/ 500 67 79 mail: rescue@rescuesystem.sk
 • Ing. Jozef Šimko – autoservis
 • tel: 041/ 500 67 79 mail: simko@rescuesystem.sk
 • Ing. Ľubomír Šimko – riaditeľ spoločnosti
 • tel: 041/ 500 67 79 mail: riaditel@rescuesystem.sk, rescue@rescuesystem.sk
 • zodpovedna.osoba@datasafe.sk
 • tel: 0915 950 967