Stanovy združenia záchranných a dopravných zdravotných služieb  Slovenskej republiky